Om Kurdisk demokratisk samfunnssenter

Kurdisk Demokratisk samfunnssenter er en paraplyorganisasjon som jobber aktivt for å fremme kurdiske interesser i Norge. KDS jobber for å sikre universelle menneskerettigheter, likhet og likeverd. Foreningens mål er å forsvare og støtte kurdernes kulturelle rettigheter både på nasjonalt og internasjonalt plan. Foreningen har fokus på integrering , trygghet og gode sosiale nettverk.

KDS vil arbeide for å bevare og utvikle kurdisk kultur og tradisjon i Norge. stimulere bevisstgjøring av menneskelig felleskap. Bidra til økt kunnskap om og forståelse for ulike kulturers levesett og tankemåte. Formålet søkes særlig oppnådd gjennom sosiale og kulturelle arrangementer og aktiviteter. 

Våre metoder

KDS består av Co-lederskap hvor vi har en mannlig og kvinnelig leder. Vi jobber under forskjellige komiteer som Kvinnekomitéen, Ungdomskomiteen, Kulturkomiteen, Skoleringskomiteen, Diplomatikomiteen, Organiseringskomiteen, Sosialkomiteen og Mediakomiteen. Talspersoner for disse komiteene blir automatisk en del av styret i KDS sammen med begge Co-lederne.

Talspersoner for komiteene må møtes hver 14 dag sammen med Co-lederne for å planlegge og evaluere arbeidet. KDS rådet har felles samling/møte hver 45 dag hvor hver komite må skrive rapport om arbeidet. Årsmøtet foregår som vanlig hvert år. Kritikk og selvkritikk er en viktig del av arbeidet for å oppleve suksess og nå våre mål.