KURDISK KVINNENETTVERK

'Jin, Jiyan, Azadi' (kvinne, livet, frihet) er mer enn et slagord for oss, det har blitt et livssyn. Kurdiske kvinners frihetskamp har inspirert, oppmuntret og styrket kvinner over hele verden. 

Kurdisk kvinnenettverk tar sikte på å samle alle kurdiske kvinner i Norge som medlemmer. Motivere kvinner til å ta høyere utdanning, være med på å inspirere dem til å engasjere seg og interessere seg for politiske, kulturelle og sosiale spørsmål i det norske og kurdiske samfunnet. Kjempe for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner blant kurderne. Orientere kurdiske kvinner om det norske samfunnet, være dem til støtte og hjelp når de skal finne sin plass der. Samarbeide med, og søke støtte fra norske kvinnes organisasjoner og foreninger der dette er naturlig. 

Kvinner verden over er bevisste og stiller stadig opp for sine rettigheter og sin frihet. Kvinnekampen er for frihet og likeverd men også en kamp for fred og et samfunn med økologisk bærekraft.

Dersom en kvinne blir utnyttet i verden, blir hun utnyttet 10 ganger så mye i okkuperte Kurdistan. Hun blir utsatt for vold 10 ganger så ofte. Vold mot kvinner har nådd et universelt omfang. Dominerende krefter globalt driver med kvinneundertrykkelse.

Kurdiske kvinneaktivister blir ofte utsatt for trusler, forfølgelse, tortur og fengselsstraff. Denne situasjonen gjelder alle kvinner i alle deler av Kurdistan. Vi som kvinner fra det Kurdiske kvinnenettverket har satt flere mål å oppnå:

1. Å stille opp for våre søstre i Kurdistan. Kampen deres er vår kamp. Vi vil kjempe for frihet og endring i det kurdiske samfunnet.
2. Å støtte våre søstre som kjemper for sine rettigheter og likestilling i Sør-Amerika, Asia, Europa og Midtøsten.
3. Vi vil også bekjempe fremveksten av rasisme, fascisme og undertrykkelse i Norge.