33 år siden massakren på Halabja

16.03.2021

5000 kurdere mistet livet i angrepet 16. mars 1988. Av de omkomne var det flest uskyldige sivile kvinner, menn og barn. I tillegg ble titusener alvorlig skadet og flere hundre døde av sykdom og fødselsfeil i ettertid av hendelsen. Angrepet mot Halabja og mange andre kurdiske landsbyer var motivert av et ønske om å utslette det kurdiske folk i Irak og har fått betegnelsen Anfal. Som følge av disse overgrepene ble tusenvis drevet på flukt. Det førte også til miljøødeleggelser og sykdommer.


Angrepet mot Halabja utgjør det verste angrepet med giftgass mot en sivil befolkning. Det ble både brukt sennepsgass og nervegasser som sarin, tabun og VX. Flere mennesker strever med ettervirkninger av giftgassene. Flere mistet blant annet synet forårsaket av giftgassene. Det er viktig å sette søkelys på hvilke grufulle konsekvenser giftgass kan medføre. Norsk Folkehjelp i Bergen holdt en appell om kjemiske våpen og følgene det kan ha.


Det er viktig å minnes slike grufulle handlinger begått av mennesker mot minoritetsbefolkninger. Historien viser tydelig at angrep mot folkegrupper er mangfoldige. Nazi-Tyskland, borgerkrigen på Sri Lanka, konflikten mellom Pakistan og India i Kashmirområdene er alle eksempler på dette. Det er kun 33 år siden Anfal skjedde. Derfor er det viktig å sette søkelys på angrep mot folkegrupper utført av regimer.

Bare 3 land i verden Sverige, Storbritannia og Norge har anerkjent denne kampanjen som det den var, et folkemord mot det kurdiske folk, og dette så sent som i 2012. Den kurdiske diasporaens press og harde arbeid skal ha mye av æren for disse små seirene.
Internasjonal anerkjennelse derimot, har ikke folkemordet fått. Den kurdiske nasjonen er en glemt nasjon, det fins 40 millioner kurdere, men de har ingen stat. Vel har de fått noe autonomi i Irak, men i FN har kurderne et begrensa talerør. Det er derfor vanskelig for kurderne å få anerkjent Halabja. 

Kurdisk demokratisk forventer at Norske myndigjeter og norske organisasjoner jobber aktivt for å få anerkjent Halabja som et folkemord internasjonalt. Vi som KDS ønsker å arbeide for at kunnskap angående Halabja når den norske befolkningen. Samtidig som en anerkjennelse fra verdenssamfunnet om at angrepet kan betegnes som et folkemord. Solidaritet med ofrene for Halabja! Kampen fortsetter! 

Kurdisk demokratisk Samfunnssenter   -       16.Mars 2021