Gratulerer med Newroz - Newroz Piroz be!

19.03.2021

Kurdisk demokratisk samfunnssenter ønsker å gratulere alle kurdere med Newroz. På kurdisk "Newroz piroz be" 

Kurdere har beseiret tyranner for å feire Newroz. De har gitt martyrer for å feire høtyiden. De har ofret mye blod for å kunne feire akkurat den dagen. Newroz er et symbol på vår politiske kamp for frihet Newroz er en del av Kurdistans historie og identitet. Høytiden Newroz fungerer også som nasjonaldag og et symbolsk samlingspunkt mot undertrykkelsen som kurdere har opplevd i lang tid og fortsatt møter i dag. 

Newroz-feiringen og budskapet det bringer kan aldri stanses! Den har mange tusen års aner, like lenge som motstanden mot undertrykking, kampen for frigjøring, demokrati og frihet har eksistert. Den feires heller ikke bare av kurdere. Også persere og afghanere som slåss for frihet i sine områder, markerer denne kampen til samme tid. Rundt vårjevndøgn 21.mars, når lyset og våren melder sin ankomst. Slik sett forener Newroz alle frihetselskende folk i regionen til felles kamp og samarbeid. Når kurdere, arabere, assyrere i det krigsherjede Syria går sammen for å danne samfunn basert på budskapet fra Newroz, viser det veien framover. Det er like gyldig også i Irak og Iran. Og slik sett også her i Europa, når folkegrupper blir satt opp mot hverandre av de som styrer.

Å feire Newroz er vår plikt som en nasjon. Vi skylder våre martyrer det. Vi skylder våre helter som nå kjemper for vår frihet det. Så la oss vise at vi aldri gir opp. la Newroz flammen motivere oss enda mer til motstand mot rasisme, fascisme og illusjon. 

Dessverre så får vi ikke samlet oss for å feire i år på grunn av pandemien. Vi valgte å avlyse årets feiring for å ikke være årsaken til smittespredningen. Derfor er det viktig alle familier feirer Newroz sammen og deler bilder av feiringen på sosiale medier og fortsetter kampen mot undertrykkelse. 

Vi kurdere beseiret tyrannen Zuhak og tente bål for å fortelle alle at vi er frie. En dag så skal vi også beseire tyranner i Ankara, Tehran, Damaskus og Bagdad og fortelle verden at kurdere er frie. Det er viktig at vi blir enda mer aktive og organisert for å befri vår leder Abdullah Öcalan, alle politiske fanger og forsvare våre rettigheter.

Kurdisk demokratisk samfunnssenter vil nok en gang ønske alle kurdere og andre etnisiteter som feirer Newroz riktig god feiring. Håper Newroz flammen velsigner dere alle og tenner et håp om frihet og glede. Newroztan Piroz be!