Kan bli første kurdiske kvinnen på stortinget

31.08.2021
Bildet er tatt av Jonas Staal
Bildet er tatt av Jonas Staal

Seher Aydar kan bli den første kurdiske kvinnen på Stortinget. 
Seher Aydar har bakgrunn fra den antirasistiske bevegelsen, kvinnebevegelsen og solidaritetsbevegelsen. Hun har blant annet vært med å stifte Solidaritet med Kurdistan, der hun også har vært leder. Siden 2017 er hun Rødts første vararepresentant på Stortinget. 

 Seher Aydar har vært veldig aktiv i å fremme den kurdiske kampen for demokrati, frihet og kvinnefrigjøring. Hun har deltatt på flere demonstrasjoner og jobbet tett med kurdere i Norge for å fremme våre krav.

Bildet er tatt av Ylva Holm Torsteinson
Bildet er tatt av Ylva Holm Torsteinson

 

Seher Aydar er opptatt av kampen mot de økende forskjellene i samfunnet. Regjeringa har gitt milliarder i skattekutt til de aller rikeste. Samtidig har det aldri vært flere barn som vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. 

Seher er opptatt av en rettferdig miljøpolitikk, og profittfri velferd og nei til konkurranseutsetting av velferdstjenester. Hun sier at det er viktig å sikre folk jobb og inntekt, og gjenreise den sosiale boligpolitikken. Hun mener vi kan skatte de rikeste mer, for å fordele makt og finansiere velferd for alle. Vi som kurdisk demokratisk samfunnssenter oppfordrer vår medlemmer og miljø til å stemme i årets valg. Er du usikker på hva du skal stemme så er Seher Aydar en veldig god kandidat å stemme på.

I følge de siste meningsmålingene står mandatet i Oslo mellom Seher Aydar fra Rødt, og FrPs andrekandidat. Seher Aydar har vært inne på de fleste målinger, men det er viktig at alle som støtter at hun skal komme inn på Stortinget bruker stemmeretten sin. Vi trenger en sterk kurdisk kvinne stemme på stortinget for å fremme saken til undertrykte minoriteter og ta opp kampen mot forskjell Norge.