Vi fordømmer dommen mot Zara Mohammadi

21.07.2020

Zara Mohammadi er 29 år gammel, født i den østkurdiske landsbyen Sarvaleh nær byen Dehgolan, men bosatt i byen Sanandaj de siste årene. hun ble arrestert av sivilkledd politi i huset sitt da hun satte seg ved spisebordet sammen med to kollegaer for å spise lunsj, sier Kani Mohammedi, Zaras søster, i et intervju med Radio Zamaneh.

Zara ble arrestert av styrkene fra den iranske etterretningstjenesten 23. mai 2019 og med begrunnelse at hun har undervist morsmål til kurdiske barn. I det iranske skolevesenet er det ingen opplæring på kurdisk. Det bor 7-8 millioner kurdere i landet.

I ethvert samfunn der folk blir fratatt undervisning på sitt eget morsmål, betyr det at loven i det landet kun er til for én nasjon som hersker over andre nasjoner. Det er en stor urettferdighet og undertrykkelse når det er et språk dominert av andre språk eller en menneskelig gruppe skulle si at deres folk er best over andre menneskelige grupper.

I dag ble Zara Mohammadi dømt til 10 års fengsel av det iranske rettsvesenet. Grunnlaget for dommen var anklager om å ha dannet en gruppe som var mot nasjonal sikkerhet. Dommen ble også kunngjort samme dag til D. Abdullahi, Zahra Mohammadis advokat.

Som reaksjon på beskyldningene mot Zahra Mohammadi uttalte Nowzhin forening "Zara Mohammadi blitt presset til å tilstå under tvang, hun har ikke tilknytning til noen politisk bevegelse, og hennes eneste forbrytelse er å lære kurdisk morsmål til barn."

Dommen til Zara er uakseptabel og urettferdig, Vårt morsmål er vår identitet. Å lære kurdisk språk er ikke kriminalitet og dommen må oppheves. Vi krever at norske myndigheter tar dette opp med Iranske myndigheter. Samtidig vil vi be alle kurdere i Norge om å stå sammen i solidaritet med Zara Mohammadi. 

Kurdisk demokratisk samfunnssenter -  21.07.2020