UNGKURD

Ungkurd Norge Riksforbundet er en norsk-kurdisk ungdomsorganisasjon i Norge som ble stiftet 21. september 2011. Organisasjonen har som formål om å organisere kurdiske ungdommer. Samt sikre og utvikle språket og kulturen til unge kurdere i Norge, skape forståelse av demokrati og dens funksjon, fremme solidaritet og samarbeid mellom folkegruppene, hjelpe til med å løse sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle problemer som kurdere møter i Norge, samt å skape solidaritet og samarbeid mellom ulike folkegrupper, kulturer, organisasjoner og trossamfunn i Norge, Europa og Kurdistan. 

Ungkurd er en solidarisk, feministisk, anti-rasistisk og anti-fascistisk ungdomsorganisasjon. Vi jobber med å samle norsk og kurdisk ungdom til en plattform. Vi tilbyr aktiviteter som språkkurs, seminarer, skoleringer, demonstrasjoner og fritidsaktiviteter.


Du kan kontakte Ungkurd direkte på: ungkurdinfo@gmail.com